Roboty ziemne:

- wykopy

- korytowanie

- kształtowanie i niwelacja terenu

- zasypywanie fundamentów

- utwardzanie terenu tłuczniem budowlanym

- usuwanie korzeni

- rozładunek i załadunek palet

- inne

 

Rozbiórki:

- burzenie budynków,

- usuwanie fundamentów,

- wywóz gruzu


Transport:

- materiałów sypkich: żwir, piasek, tłuczeń budowlany, torf, ziemia ogrodnicza, (ładownośc 20 ton)

- ciągnik rolniczy z ładowaczem (widły do palet, łyżka do materiałów sypkich)

- materiałów budowlanych 

 

Prace leśne:

- maszynowe i ręczne pozyskanie drewna

- zrywka drewna dłużycy i stosowego

- wycinak drzew trudnych

- cięcie i transport drewna

- rozdrabnianie gałęzi i karczowanie pni

- ścinka z podnośnika koszowego

 

Usługi dla rolnictwa:

- kompleksowe koszenie kukurydzy i zbóż na kiszonke

- rozwożenie obornika i wapna (rozrzutnik talerzowy)

- koszenie zbóż

- siew zbóż, kukurydzy, buraków z nawozem